Picture

כשהייתי בצבא, ביקשו ממני להעביר שיעור על הערך "רעות".
מהו אותו ערך? ומה ראה בו מי שבחר בו לאחד מערכי צה"ל?
ובכן, רעות זה "דבק", רעות זה מה שמאחד אנשים השותפים
לאותה מטרה.
תדמיינו לכם סיטואציה כזאת – חייל, שוכב אחרי מחסה, 
מחכה לפקודה "קדימה הסתער" שתכף תגיע מהמפקד שלו. 
הכדורים שורקים לו מעל הראש, הגוף שלו משותק מהפחד 
וכל הגיון בריא אומר לו להישאר לשכב במקום. אבל משהו כן
גורם לו לקום ולהסתער, משהו עוזר לו להתגבר על הפחד.
חברים, זוהי "הרעות". הידיעה, שכאשר הוא קם ומסתער מול 
התופת, הוא יודע, שהוא לא לבד. הוא יודע, שמשמאל יסתער שלומי ומימין יהיה שחר. כשהוא קם בשבילם אז הוא קם בשביל עצמו.

אותו דבר במקרה שלנו, ההנהלה לא תכיר בנו גם אם נשיג 4000 חתימות, לא יכירו בנו עד שנתגבר על הפחד.
דעו חברים, שיש איתנו לפחות 1700 אנשים שכבר התחילו להתגבר על הפחד שלהם וחתמו להצטרפות. תראו מה עשתה חבורה מצומצמת של 10-15 אנשים מועד הפעולה, שהתגברו לגמרי על הפחד, תראו לאן הם הביאו אותנו 
ותבינו מה יכולים לעשות 1700!!! אנשים.

אז בואו נרים ראש, בואו ניצור את הרעות שלנו, בואו נתגבר על הפחד...
ברק, אמרת שאתה יודע שאני איתך ושאין צורך שאגיד את זה.
אבל בכל זאת, כדי לחזק את החברים שלי, כדי לחזק את עצמי - 
ברק, מה שצריך, אני איתך.
Leave a Reply.